Företagande

  • Företagande,  Tips

    Förberedelser inför en företags konferens

    Här har vi ytterligare något att lägga till alla tips på den här webbplatsen. Den här gången handlar det om praktiska förberedelser inför en företagskonferens. För det först kommer det vara viktigt att ha en tillräckligt stor lokal så att…