Renovering

  • Renovering

    Hjälp vid byte av tak

    När du är intresserad av inredning ska du inte bara se till insidan av ditt hus. Här finns det även en utsida som ska vara snygg, tilltalande och hel. Extra viktigt är det givetvis att taket är helt, vilket annars…